2018-03-14 d. įvyko GB and Smith organizuotas labai įdomus internetinis seminaras, kuriame Gregory Botticchio (SAP BusinessObjects Web Intelligence produkto vadovas) mus supažindino su tuo, kas mūsų laukia neužilgo pasirodysiančioje (numatoma 2018 m. liepos mėn.) SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.2 SP06 versijoje.

Remiantis pateikta informacija galima drąsiai teigti, kad per ateinančius kelerius metus Web Intelligence turėtų sulaukti labai daug naujų inovacijų ir patobulinimų:

 • Automatinis periodinis atidarytos Web Intelligence ataskaitos duomenų atnaujinimas.
 • „Zoom & Pan” galimybės grafikuose.
 • Malonesnė grafikų ir lentelių išvaizda naudojant naująjį numatytąjį stilių.
 • Galimybė uždrausti užklausos atnaujinimą.
 • OpenDocument patobulinimai: eksportas į XLSX ir dokumento atvaizdavimas be vartotojo sąsajos elementų.
 • Nauji grafikų tipai (Sankey, Sunburst, Funnel).
 • Galimybė palyginti Web Intelligence dokumentus naudojant Visual Difference priemonę.
 • Nauji duomenų šaltiniai (CSV ir TXT).
 • Nauja „PageInSection()” funkcija.
 • Galimybė sukurti laikotarpio dimensiją ir jos objektus.
 • Galimybė vartotojams apriboti ataskaitos duomenis be ataskaitos duomenų atnaujinimo.
 • Galimybė naudoti SAP Analytics Cloud duomenų modelius kaip informacijos šaltinius Web Intelligence ataskaitose.
 • Galimybė nurodyti duomenų šaltinių apjungimo tipą (Left, Right, Outer) naudojant Merge Dimension funkcionalumą.
 • Web Intelligence ataskaitų naudojimo palengvinimas galutiniams vartotojams.
 • Ataskaitos elementų susiejimas naudojant „Element Linking” galimybes.
 • Nauji greitieji pranešimas („Smart tooltip”) grafikuose.
 • Nauji interaktyvūs filtrai („Input Controls”) ataskaitos viduje.
 • Šiuolaikiška, lengvesnė ir patogesnė Web Intelligence ataskaitų kūrimo vartotojo sąsaja.
 • Nauji ataskaitų šablonai.
 • Prognozavimo elementai.
 • Galimybė tiesiogiai („Online data access”) naudoti Sąvokų Sąrašų („Universes”) duomenis.
 • Galimybė naudoti Web Intelligence užklausas, lenteles ir grafikus kaip duomenų šaltinius SAP Analytics Cloud aplinkoje.
 • Naujas „Interactive analysis” režimas, kuriame galutinis vartotojas galės pasikeisti grafiko tipą, įkelti naujus objektus, sukurti naujus kintamuosius, formatuoti ataskaitą.
 • Galimybė kurti bei naudoti įspėjimus („Alerts”) remiantis ataskaitos duomenimis.

Papildoma informacija:

 • SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.2 SP06 internetinio seminaro vaizdo įrašas.