2023 metų gruodžio mėnesio pradžioje SAP išleido SAP BusinessObjects BI 4.3 SP04 atnaujinimą, kuriame surasime patobulintą vartotojo sąsają, naujų patogumo, našumo ir produktyvumo galimybių bei daugiau stabilumo ir kokybės.

Šiuolaikiški, patogūs bei interaktyvūs SAP BusinessObjects BI 4.3 veiklos analitiniai sprendimai ir priemonės suteiks galimybę pasiekti, analizuoti bei platinti analitinę informaciją žymiai lengviau, patogiau ir vaizdžiau. Naujosios šio ateities sprendimo sąsajos su debesijos SAP analitiniais sprendimais SAP Analytics Cloud ir SAP Datasphere atvers duris į vieningą analitikos, išplėstinės analizės, prognozavimo bei planavimo pasaulį.

Šiame straipsnyje aš glaudžiai aprašysiu SAP BusinessObjects BI 4.3 SP04 naujienas bei galimybes.

Web Intelligence

SAP BusinessObjects Web Intelligence – pagrindinė analitikų priemonė duomenų analizei, ataskaitų ir vizualių ekranų kūrimui bei informacijos platinimui.

Web Intelligence Data Mode aplinka

Labai Išplėstos duomenų virtualių kubų sukūrimo ir panaudojimo galimybės Web Intelligence Data Mode aplinkoje.

Iš tų pačių duomenų užklausų galima sukurti daug įvairių virtualių kubų, kurie duomenų sraute gali būti daug kartų panaudoti skirtingose informacinės aibės sukūrimo vietose.

Atsirado daugiau virtualių kubų apjungimo galimybių.

Virtualius kubus galima paslėpti, kad jie nebūtų matomi analitinio dokumento kūrimo aplinkoje.

Virtualių kubų duomenis galima kopijuoti bei įterpti į kitas programas, jeigu yra naudojama HTTPS arba Rich Client sąsajos (ne daugiau nei 25000 duomenų langelių).

Patobulinta Data Mode vartotojo sąsaja:

 • Mėlynos spalvos pasvirusios NULL reikšmės.
 • Duomenų šaltinių ir užklausų paslėpimas.
 • Kontekstinio meniu papildymas.
 • Daugiau informacijos Build > Properties langelyje.
 • Data Mode nustatymų būsenos išsaugojimas.
 • Virtualių kubų tarpusavio priklausomybių pateikimas.

Web Intelligence užklausos

Atsirado galimybė savaime atnaujinti Web Intelligence Document Provider duomenų šaltinį pagrindinio dokumento atnaujinimo metu.

Duomenų šaltinio pilnas kelias pateiktas Design Mode Advanced Refresh, Purge Data, Change Source, Build > Properties ir Query Panel Properties languose.

Reading mode aplinkos Advanced Refresh langelyje galima pasirinkti, kurias užklausas reikia atnaujinti.

Web Intelligence gali ištraukti SAP Datasphere duomenis, naudojant tiesioginį SAP BICS prisijungimą bei OAuth 2.0 BI Platform aplinkoje.

Naudojant SAP BW, SAP HANA bei SAP Datasphere duomenų šaltinių atributus, galima sukurti Web Intelligence filtrus.

Excel ir Text dokumentai gali būti įkelti į BI Platform aplinką Web Intelligence Excel/Text duomenų šaltinio užklausos kūrimo lange.

Select a Universe langelyje galima pamatyti pasirinkto katalogo ir jo viduje esančių katalogų bendrą turinį, pažymėjus reikiamą nuostatą Settings lange.

Query Panel, bandant pakeisti užklausos pavadinimą, pagal nutylėjimą bus pateiktas senasis pavadinimas.

Query Panel filtrų rodymo mygtukas bus papildytas žyme, jeigu užklausoje bus bent vienas filtras.

Web Intelligence Prompts tipo filtrai

Web Intelligence Main > Prompts juostoje galima sugrupuoti Prompt tipo filtrus. Grupės gali būti privalomos arba neprivalomos. Taip pat galima nustatyti, kad Prompt grupėje būtų galima užpildyti tik vieną filtrą (Exclusive).

Dokumento platinimo (Publishing ir Scheduling) metu Prompt tipo filtrai gali būti savaime užpildyti, naudojant dokumente išsaugotas filtrų reikšmes.

Kiti Prompt filtrų lango patobulinimai:

 • Prompt aprašymą (Hint) galima paslėpti arba parodyti, naudojant Hint mygtuką.
 • Naujas geltonos spalvos paveiksliukas paryškina privalomus filtrus ir jų grupes.
 • Prompt reikšmių sąrašo atnaujinimo mygtuko aprašymas (Tooltip) pakeistas į Refresh. Taip pat šis aprašymas parodo paskutinio atnaujinimo datą.
 • Ilgi reikšmių sąrašai sugrupuoti į 1000 (numatytasis) – 2500 (daugiausiai) reikšmių grupes, pasirenkamas iš iškrentančio sąrašo (drop-down list).

Web Intelligence ataskaitų kūrimas

Vertikalios bei horizontalios lentelių objektus galima paslėpti arba parodyti priklausomai nuo aprašytos sąlygos.

Greta padidinto grafiko (Maximize) atidarytame langelyje matomas pilnas grafiko vaizdas su galimybe toliau keisti grafiko mastelį.

Lentelės stulpelių pavadinimai bus visuomet matomi (Freeze Header) ir Presentation aplinkoje.

Nuo šiol galima pakeisti ataskaitoje naudojamų objektų skaičiaus, datos ir laiko reikšmių vaizdavimo formatą, naudojant Build > Properties.

Palengvintas objektų reikšmių vaizdavimo valdymas ir nustatymas Display Format langelyje. Taip pat pristatyti nauji skaitinių objektų vaizdavimo formatai.

Pagal nutylėjimą Web Intelligence datas/laikus pateikia UTC laiko juostoje. Nuo šiol vaizdavimo formato kūrimo metu galima naudoti naują parametrą [TIMEZONE:t], kur t atspindi norimos vaizduoti laiko juostos pavadinimą.

Pristatytos naujos laiko dimensijos funkcijos – OpeningPeriod, ClosingPeriod, ParallelPeriod, PeriodToDate.

Pristatytos naujos funkcijos CustomProperties, CustomPropertyValue, galinčios pateikti OpenDocument nuorodoje nurodytas savybes (Custom Properties).

Pristatytos naujos dokumento duomenų šaltinius aprašančios funkcijos – DataSourceName, DataSourceDescription, DataSourcePath, DataSourceParentFolder, DataSourceLocationType, QueryName.

UserResponse funkcija sulaukė naujų parametrų, nusakančių skirtukus tarp pateikiamų filtro reikšmių – multi_separator ir between_separator.

Lenteles ir grafikus galima kopijuoti bei įterpti į kitas programas, jeigu yra naudojamos HTTPS arba Rich Client sąsajos (ne daugiau nei 25000 duomenų langelių). Lentelė kopijuojama kaip tekstas, grafikas – kaip paveiksliukas.

Patobulinimai Main > Objects skiltyje:

 • Paieškos priemonė padeda surasti objektus, kintamuosius ir objektus, aprašytus kintamuosiuose.
 • Objektų katalogus galima išskleisti arba sutraukti, naudojant Expand All ir Collapse All mygtukus.
 • Pažymėjus keletą kintamųjų, visus juos galima ištrinti vienu metu, panaudojus bendrą kontekstinį meniu.
 • Pažymėjus keletą apjungtų dimensijų, visas jas galima atskirti (Unmerge) vienu metu, panaudojus bendrą kontekstinį meniu.
 • Pažymėjus sugrupuotą kintamąjį, bus pateiktas objektas, kurio pagrindu sugrupavimas buvo atliktas.

Patobulinimai Main > Report Structure skiltyje:

 • Dokumento objektų paieškos langelis.
 • Dokumento struktūros elementus galima išskleisti arba sutraukti, naudojant Expand All ir Collapse All mygtukus.
 • Dokumento objektus galima išrikiuoti pagal abėcėlę arba sukūrimo datą.

Main > Navigation Map skiltyje sekcijos ir subsekcijos vaizduojamos bendrame sąraše.

Main > Properties skiltyje yra pateikiama ta pati informacija Reading, Design ir Data aplinkose. Taip pat čia yra pateikiami dokumento ID arba CUID.

Build > Formats skiltyje sumažinti tarpai tarp parametrų, kad daugiau informacijos tilptų rodomoje erdvėje.

Build > Layout skiltyje santykinės vietos nustatymo metu elementai surūšiuojami pagal abėcėlę.

Siekiant sukurti daugiau erdvės, filtrų juostoje Prompts Summary mygtuko tekstas pakeistas paveiksliuku.

Filtrų juostoje, užvedus pelytę virš Input Control filtro, parodomos pasirinktos filtro reikšmės.

Input Control filtro kūrimo metu šalia objekto pavadinimo pateiktas objekto tipo paveiksliukas. Užvedus pelytę virš objekto, parodomas objekto aprašymas.

Patobulintas trečių šalių elementų (Custom Elements) kūrimas.

Neišsaugoto dokumento uždarymo metu parodomas pranešimas, siūlantis prieš uždarymą išsaugoti dokumentą.

Pranešimas, kad negalima išsaugoti pakeistos dokumento versijos (Instance) pateikiamas užvedus pelytę virš Save mygtuko.

Peržiūros (Reading) aplinkoje galima kopijuoti langelyje pateikiamą nuorodą, naudojant kontekstinį meniu.

Kūrimo (Design) aplinkoje, galima iškviesti formulių redaktorių bei pakoreguoti langelio turinį, iškvietus langelio kontekstinį meniu bei pasirinkus Content > Edit content.

Formulių redagavimo lange Expand All ir Collapse All mygtukai suteikia galimybę suskleisti arba išskleisti objektų, funkcijų ir operatorių sąrašus.

Naują lentelę, grafiką ir langelį galima lengvai įterpti į dokumentą tiesiog pasirinkus Insert table, Insert chart arba Insert cell mygukus. Nėra būtina, išskleidus šiuos mygtukus, pasirinkti detalų elementą.

Sukurtuose QuerySummary, PromptSummary ir FilterSummary langeliuose tekstas savaime prisiglaudžia prie kairės langelio pusės.

CMC svetainėje galima apriboti dar daugiau Web Intelligence vartotojo sąsajos elementų.

Web Intelligence nuorodos, OpenDocument ir OData

OpenDocument nuorodoje galima nurodyti naujas savybes ir jų reikšmes, naudojant cp<CustomPropertyName>=<Value>. Šias reikšmes dokumento viduje galima pateikti, naudojant naujas Web Intelligence funkcijas CustomProperties ir CustomPropertyValue.

Web Intelligence dokumento viduje galima sukurti nuorodas tarp skirtingų lapų, naudojant List, Text, Spinner, Slider ir Double slider tipo Input Controls filtrus duomenų apribojimui.

Visos Web Intelligence dokumentuose naudojamos išorinės nuorodos turi būti nurodytos CMC > Web Intelligence application > Properties > Authorized URLs svetainėje.

Web Intelligence dokumentas gali imti duomenis iš kito dokumento elemento arba kubo, naudojant OData. OData nuorodos parametras sap_refreshdata=true suteikia galimybę atnaujinti pastarąjį dokumentą prieš pagrindinio dokumento atnaujinimą.

Jeigu OData dokumente yra filtrų, atsakymus jiems galima pateikti, naudojant OData nuorodos parametrą – sap_user_prompt=(<answeredPrompt1>,<answeredPrompt2>,<answeredPrompt3>,…).

Information Design Tool ir Sąvokų Sąrašai

SAP BusinessObjects Information Design Tool – analitinių Sąvokų Sąrašų kūrimo priemonė.

Nauji duomenų šaltiniai:

 • DataBricks (JDBC)
 • SAP HANA Cloud, data lake (ODBC)

SAP Datasphere – šalia esamų galimybių (JDBC ir ODBC) nuo šiol prie SAP Datasphere galima prisijungti ir per SAP BICS, tiesiogiai Web Intelligence priemonėje arba naudojant Information Design Tool priemone sukurtus Multidimensional Sąvokų Sąrašus.

Siekiant sumažinti labai didelių Sąvokų Sąrašų dydį, galima nustatyti, kad vietoj Included, Excluded ir Neutral jungčių būtų naudojami tik Included ir Excluded. Tai valdoma, naudojant Allow Neutral Joins nustatymą.

Kelių UNV Sąvokų Sąrašų konvertavimo į UNX formatą metu, iškilusios klaidos nesustabdo proceso ir netrukdo kitiems Sąvokų Sąrašams sėkmingai užbaigti savo darbo. Klaidos parodomos Status stulpelyje.

Business Layer eksporto į PDF, HTML ar Text formatus metu šalia kitos informacijos galima išsaugoti ir Objektų vertimo (Translation) ID.

Tarp skirtingų Data Foundation elementų galima kopijuoti lenteles ir jų jungtis.

BI Launchpad

Pagerinta BI Launchpad BI Inbox vartotojo sąsaja.

BI Workspace

Pagerinta BI Workspace vartotojo sąsaja:

 • Kūrėjas, sukūręs naują BI Workspace dokumentą nedelsdamas gali pradėti darbuotis Free Form aplinkoje. Vėliau galima pasirinkti ir kitas aplinkas.
 • Supaprastinas Save ir Save As naudojimas.
 • Undo mygtukas bus pasiekiamas tik po to, kai naujas dokumentas bus pirmą kartą išsaugotas. Redaguojant esamą dokumentą, Undo galima bus naudoti iš karto.
 • View pervadintas į Preview, kad geriau atspindėtų savo paskirtį.
 • Pašalinta New Workspace galimybė, kai yra dirbama kitame BI Workspace dokumente.
 • Pašalinta Content Linking galimybė, nes šią priemonę reikia naudoti Web Intelligence dokumento viduje.
 • Templates pervadintas į Modules, kad geriau atspindėtų savo laikomą turinį.
 • Pagerinta vartotojo sąsaja, kad į tą pačią erdvę tilptų daugiau sąrašų ir elementų.
 • Atlikti kiti dokumentų išsaugojimo ir pateikimo vartotojams sąsajos patobulinimai.

BI Platform – Scheduling ir Publishing

Galima nustatyti, kad savaiminis dokumentų platinimas (Scheduling ir Publishing) pradėtų savo darbą, kai įvyksta bent vienas iš kelių nustatytų įvykių (Event). Tai pasiekiama naudojant naują nuostatą Any Event.

BI Platform – Information Classification

Information Classification – nauja priemonė, skirta apsaugoti Web Intelligence ir Crystal Reports dokumentų duomenis.

Priemonė bus pasiekiama tik SAP BusinessObjects sprendimuose, įdiegtuose Windows OS aplinkose. Šiuo metu tai yra pradinė priemonės versija, todėl ją reikia įgalinti, norint pradėti ja naudotis.

Dabar naujoji saugumo priemonė yra suderinama su Microsoft Azure Information Protection Platform.

Teisingai nustačius Information Classification aplinką bei dokumentams priskyrus reikiamą jautrumo lygį (Sensitivity Label), visi, iš SAP BusinessObjects aplinkos išeinantys, naudojant Scheduling ir Publishing, dokumentai bus tinkamai užšifruoti Microsoft priemonėmis.

BI Platform – Slaptažodžiai

Atsirado daugiau galimybių valdyti vartotojų slaptažodžius:

 • Galimybė nurodyti neleidžiamų naudoti slaptažodžiuose simbolių sekas.
 • Galima nurodyti, kiek dienų galioja nenaudojamas slaptažodis.
 • Galima nurodyti, kiek dienų galioja nepakeistas pradinis slaptažodis.

BI Platform – Promotion Management

Promotion Management proceso koregavimo naujoje CMC sesijoje metu, reikia iš naujo prisijungti prie pradinės ir galutinės aplinkų.

BI Platform – Diegimas

SAP BusinessObjects sprendimo Linux versijoje systemd skriptas pakeitė anksčiau naudotą init.d skriptą.

Crystal Reports

Information Design Tool priemone sukurtus UNX Sąvokų Sąrašus galima naudoti Crystal Reports 2020 priemonėje.

Duomenų ištraukimui iš UNX Sąvokų Sąrašų naudojamas UNX užklausų langas (Query Panel).

Crystal Reports 2020 Fiori dokumentų peržiūros priemonę galima aktyvuoti vartotojo paskytoje, CMC svetainėje arba naudojant OpenDocument nustatymą sViewer=fiori.

Atidaryto Crystal Reports 2020 dokumento įrankių juostoje atsirado galimybė įkelti dokumentą į parankinių sąrašą (Favorite).

PDF formatu išsaugotą Crystal Reports 2020 dokument galima apsaugoti slaptažodžiu.

Pagerintas priemonės saugumas ir suderinamumas su kitomis aplinkomis.

Apibendrinimas

SAP BusinessObjects BI 4.3 SP04 – tai dar vienas labai svarbus atnaujinimas, visaverčiam analitiniam sprendimui suteikiantis visą aibę naujų, šiuolaikiškų, patogių, intuityvių bei dinamiškų priemonių ir galimybių, padėsiančių drąsiai sutikti bei išspręsti visus analitikos iššūkius.

Norėtumėte sužinoti daugiau – susisiekite su mumis ir mes jums padėsime.

Papildoma informacija