BO42_01

SAP BusinessObjects BI 4.2 – Apžvalga

 Kuriant SAP BusinessObjects BI 4.2 Verslo Analitikos sprendimą buvo vadovaujamasi trimis iššūkiais – Supaprastinimas, Pagerinimas ir Inovacijos. Taip pat ypatingas dėmesys skirtas Kokybei.
Šiame straipsnyje aš aprašysiu kokias inovacijas SAP pristato SAP BusinessObjects BI 4.2 versijoje, kurios analitikams, kūrėjams ir IT specialistams suteiks galimybę daug lengviau ir paprasčiau kurti, naudoti, vystyti ir prižiūrėti vieningą bei integruotą SAP BusinessObjects BI analitinę aplinką.

SAP BusinessObjects BI 4.2 versijoje buvo pagerintos šios sritys ir priemonės

 

 1. BI Platforma
 2. Web Intelligence
 3. Sąvokų Sąrašas
 4. Crystal Reports for Enterprise
 5. Crystal Reports 2016
 6. Analysis for OLAP
 7. Mobile BI
 8. SDK
 9. Suderinamumas su kitais sprendimais
 10. Duomenų pasiekiamumas
 11. BI Platforma

Pranešimai vartotojams (User Notification) – tai galimybė, naudojant BI Launchpad, el. pašto arba My alerts priemones, išplatinti BI sistemos pranešimus BI sistemos vartotojams (vienam, grupei arba visiems).

 

Šiukšliadėžė (Recycle Bin) – labai ilgai laukta BI Platformos galimybė greitai ir lengvai atstatyti vartotojų ištrintus dokumentus. Šioje versijoje bus palaikomas Public Folders turinys. Funkcionalumas turi būti aktyvuotas. Galima nustatyti, kad dokumentai po nurodyto laiko iš Šiukšliadėžės būtų automatiškai pašalinti.

BO42_05BO42_06

Publikavimas – atsirado galimybė neišsaugoti publikacijų, kai ji dokumento neišsiunčia nei vienam gavėjui bei patobulinta siuntimo Dinaminiams Gavėjams analizė.

BI Komentarai – šioje versijoje BI Platforma pasipildė nauju funkcionalumu, suteikiančiu galimybę BI vartotojams bendrauti BI sistemos aplinkoje. BI Komentarai yra centralizuotai valdomi BI Platformoje, jiems gali būti suteikiamos prieigos teisės. BI Komentarai yra išsaugomi Audito arba kitoje pasirinktoje duomenų bazėje.

BI Platformos priežiūros vizualus ekranas (Administrators Cockpit) – tai vieningas bei interaktyvus vizualus ekranas, kuriame BI Platformos administratoriai gali stebėti einamuosius bei statistinius BI Platformos veiklos rodiklius.

BI aplinkų perkėlimas (Promotion Management) – atsirado galimybė iš LCMBIAR laikmenos išsitraukti pasirinktą objektą bei jį įkelti į BI sistemą, taip pat buvo pagerinta perkėlimo proceso greitaveika bei pristatyti kiti atnaujinimai.

Auditas – atsirado galimybė išsaugoti BI Komentarų bei Web Services klientų (pvz. Analysis for Office ir Dashboards) įvykius į BI Audito sistemą. Taip pat buvo pagerintas BI Audito sistemos našumas.

BI Platformos diegimas – šioje versijoje buvo labai patobulintas BI Platformos diegimo ir atnaujinimo procesas – pagreitintas diegimo vedlio pradinio lango pateikimas, pats diegimas išskaidytas į dvi dalis – Caching ir Installation post Caching. Šio išskaidymo dėka dabar galima dalį BI Platformos atnaujinimo proceso vykdyti nestabdant BI Platformos. Taip pat yra palengvintas klaidų apdorojimas bei informacijos apie jas pateikimas. Nuo SAP BusinessObjects BI 4.2 versijos pagrindinis Web Application Server yra Tomcat 8, o pagrindinė CMS ir Audit duomenų bazė – SAP SQL Anywhere 16.

Taip pat pažymėtina, kad SAP BusinessObjects BI 4.2 versijoje yra labai pagerintas Migravimo iš senesnių versijų (Upgrade Management) procesas ir pristatytos naujos bei patobulintos Rest API galimybės.

Web Intelligence

Lygiagrečiai vykstančios užklausos (Parallel Queries) – tai galimybė visas Web Intelligence ataskaitos užklausas įvykdyti vienu metu, lygiagrečiai. Ligi šiol Web Intelligence ataskaitos užklausos būdavo vykdomos nuosekliai, t.y. viena po kitos. Tad šis labai ilgai lauktas funkcionalumas mums suteikia galimybę ypatingai pagreitinti duomenų ištraukimo iš duomenų šaltinių greitį ataskaitose, kuriose yra naudojama daugiau nei viena užklausa. Šis funkcionalumas yra aktyvuojamas pagal nutylėjimą, gali būti išjungtas, taip pat gali būti nustatytas lygiagrečių sesijų skaičius. Palaikomos UNV, UNX, SAP HANA Direct Access, FHSQL technologijos ir Text laikmenos.

Bendri Web Intelligence elementai (Shared Elements) – tai nauja galimybė jūsų Web Intelligence ataskaitos dalį, pvz. lentelę arba grafiką kartu su jame naudojamais duomenų šaltiniais, kintamaisiais ir formatavimais išsaugoti kaip bendrinį Web Intelligence ataskaitos elementą, kurį kiti analitikai galės įsiterpti bei panaudoti savo Web Intelligence ataskaitose. Pradinio bendrojo Web Intelligence elemento pakeitimai atsispindės ir ataskaitose, kuriose šis elementas buvo panaudotas.

Geografiniai žemėlapiai – Web Intelligence programoje atsirado galimybė duomenis pateikti žemėlapyje. Šiam tikslui yra naudojama integruota Geografinė duomenų bazė (vietovė nustatoma pagal ilgumą / platumą arba tinkamą Geografinį pavadinimą) bei trys Geografiniai grafikai – Geo Choropleth, Geo Bubble ir Geo Pie.

 

Komentarai – tai galimybė įterpti, pakeisti arba ištrinti komentarą Web Intelligence ataskaitoje.

BO42_13

Dideli skaičiai (Big Numbers) – Web Intelligence ataskaitose nuo šiol palaikomas IEEE Decimal Floating Point formatas, galima padidinti skaičiaus tikslumą nuo 15 iki 40 skaitmenų, įprastas skaičius į Big Number konvertuojamas naudojant kontekstinį meniu, taip pat atsirado Web Intelligence funkcija konvertavimui į Decimal formatą (ToDecimal(value)).

Vizualizacijos priedai – atsirado galimybė standartinę Web Intelligence vizualizacijos elementų biblioteką praplėsti išoriniais vizualizacijos priedais. Šie per CMC valdomi priedai gali būti naudojami bei nustatomi kaip ir visi kiti standartiniai Web Intelligence elementai.

Tiesioginis prisijungimas prie SAP HANA – jeigu jūsų duomenys yra kaupiami SAP HANA duomenų bazėje, nuo šiol jūs galite per Web Intelligence priemonę tiesiogiai prisijungti bei naršyti SAP HANA Views naudodami tiek Relational, tiek OLAP (palaiko SAP HANA hierarchijas) prisijungimus. Atskiro Sąvokų Sąrašo šiam tikslui kurti nebereikia.

SAP HANA Online Mode palaikymas – dirbant šiuo režimu jūs tiesiogiai prisijungiate prie jūsų pasirinkto SAP HANA View bei jį naršote ir analizuojate. Visi jūsų atliekami Web Intelligence veiksmai, formuojamų lentelių ir grafikų duomenys bei išskaičiavimai yra tiesiogiai apdorojami SAP HANA Online duomenų bazėje, aplenkiant vidinį Web Intelligence Microcube. Į standartinį režimą galite sugrįžti pasirinkdami Go Back to Standard Mode nuostatą.

Sąvokų Sąrašas

Susieti UNX Sąvokų Sąrašai – nuo šiol jūs turėsite galimybę tarpusavyje susieti Sąvokų Sąrašus, t.y. sukurtą Sąvokų Sąrašą (CoreUNX) bei jo objektus jūs galėsite įterpti į kitą Sąvokų Sąrašą bei panaudoti jo kūrimui ir vystymui. Pradinio Sąvokų Sąrašo (CoreUNX) pakeitimai taip pat bus matomi ir visuose susietuose Sąvokų Sąrašuose.

Sąvokų Sąrašų kūrimas naudojant SAP BEx duomenų šaltinį – šioje versijoje atsiranda galimybė modifikuoti automatiškai sugeneruotą SAP BEx Sąvokų Sąrašą. Jūs turėsite galimybę pervadinti, pergrupuoti arba ištrinti Sąvokų Sąrašo objektus, taip pat galėsite pakeisti skaičiuojamųjų objektų agregacijos tipą. Reikia pažymėti, kad šiuose Sąvokų Sąrašuose bus palaikomos IDT Security ir SAP BEx Business Security Rules taisyklės, o BEx Variables bus pakeisti į Universe Prompt tipo objektus.

SAP Crystal Reports for Enterprise patobulinimai

 1. Galimybė ataskaitoje Vertikaliai išdėstyti tekstą.
 2. QR Code ir Bar Code palaikymas.
 3. Naujas Waterfall tipo grafikas.
 4. Papildytas tiesioginio prisijungimo prie palaikomų duomenų bazių sąrašas – SAP HANA 1.0 SPS9 ir SPS10, SAP IQ 16.0, IBM Netezza 7.1, IBM DB2 z/OS 11, PostgreSQL 9.3, Oracle 12c, Teradata 14.1 ir 15, Greenplum 4.3.

SAP Crystal Reports 2016 patobulinimai

 1. Galimybė ataskaitoje Vertikaliai išdėstyti tekstą.
 2. Galimybė ataskaitoje atvaizduoti Parametrų reikšmes.
 3. Sąlyginis Line ir Box elementų formatavimas.
 4. Papildytas tiesioginio prisijungimo prie palaikomų duomenų bazių sąrašas – SAP HANA 1.0 SPS9 ir SPS10, SAP IQ 16.0, Oracle 12c, MS SQL Server 2014.

SAP BusinessObjects Analysis for OLAP patobulinimai

 1. Nauja HTTP jungtis prie SAP HANA (naujas CMC OLAP jungties tipas). Palaikomos SAP HANA 1.0 SPS9 ir SPS10 versijos.
 2. Essbase Alias tipo lentelių palaikymas.
 3. Tiesioginis SAP BW valiutų konvertavimas. Suderinamas su SAP BW 7.x duomenų šaltiniais.
 4. Hierarchijų išskaidymas rūšiavimo metu.

Mobile BI

SAP BusinessObjects Mobile BI patobulinimai

 1. Administratoriams atsirado galimybė išplatinti naujienas ir pranešimus mobilių įrenginių vartotojams.
 2. Vartotojai nuo šiol gali užsiregistruoti bei gauti pranešimus apie pasikeitusius dokumentus bei naujus BI Inbox dokumentus.
 3. iOS Push Alerts palaikymas.

SDK

Išplėstos vartotojų valdymo, turinio valdymo, OpenDocument, Translation Manager ir Crystal Reports SDK galimybės.

Suderinamumas su kitais sprendimais

 1. Operacinės sistemos – SLES 12, RH Enterprise Linux 7.
 2. Interneto naršyklės – Firefox ESR 38, Chrome (naujausios), Safari 8 (Yosemite 10.10).
 3. Aplikacijų serveriai – Tomcat 8, JBoss EAP 6.2.
 4. CMS / Audito duomenų bazės – SAP SQL Anywhere 16 (įtrauktas į standartinį programos diegimo rinkinį).
 5. Java – Java 8. Taip pat atnaujinimo į BI 4.2 versiją metu buvusi BI Platformos Java versija bus pakeista į SAPJVM 8.
 6. LDAP serveriai – ODSEE 11.
 7. Active Directory ir saugumas – CMS ir AD SSO palaikymas Linux aplinkoje.
 8. Kita – naujausios Adobe reader ir Flash player versijos.

Duomenų pasiekiamumo pakeitimai ir patobulinimai bei suderinamumas su naujais duomenų šaltiniais

 1. Big data – Apache Spark 1.1, Hadoop Hive 0.14 (tiesiogiai), Cloudera Impala CDH 5.2 (0.13 ir 0.14), Amazon EMR Hive 0.13, SAP HANA Sizing su Big Data duomenų šaltiniais.
 2. SFDC – suderinamumas su SFDC per Simba tvarkykles.
 3. oDATA – patobulintas suderinamumas su oDATA ir x509 autentikavimu.
 4. Saugumas – Unix ODBC 2.3 (Netezza, SQL Server), JDBC SSO kai kuriems duomenų šaltiniams.
 5. Web Services – suderinamumas su naujausiais Web Services standartais (SSO / AUTH).
 6. SAP ECC ir BW – pagerinta prisijungimo bei duomenų pasiekiamumo greitaveika.
 7. SAP – HANA 1.0 SPS10.
 8. HP – Vertica 6.2 / 7.1.
 9. IBM – IBM IDS 12.1, IBM Netezza 7.1 ir 7.2.
 10. EMC – Greenplum 4.3.