2022 metų gruodžio mėnesio pradžioje SAP išleido SAP BusinessObjects BI 4.3 SP03 atnaujinimą, kuriame surasime patobulintą vartotojo sąsają, naujų patogumo, našumo ir produktyvumo galimybių bei daugiau stabilumo ir kokybės.

Šiuolaikiški, patogūs bei interaktyvūs SAP BusinessObjects BI 4.3 veiklos analitiniai sprendimai ir priemonės suteiks galimybę pasiekti, analizuoti bei platinti analitinę informaciją žymiai lengviau, patogiau ir vaizdžiau. Naujosios šio ateities sprendimo sąsajos su debesijos SAP analitiniu sprendimu SAP Analytics Cloud atvers duris į vieningą analitikos, išplėstinės analizės, prognozavimo bei planavimo pasaulį.

Šiame straipsnyje aš glaudžiai aprašysiu SAP BusinessObjects BI 4.3 SP03 naujienas bei galimybes.

Web Intelligence

SAP BusinessObjects Web Intelligence – pagrindinė analitikų priemonė duomenų analizei, ataskaitų ir vizualių ekranų kūrimui bei informacijos platinimui.

Naujoji Web Intelligence duomenų peržiūros ir valdymo priemonė Data suteikia galimybę analitikams:

 • Vizualiai peržiūrėti bei apjungti dokumento duomenų šaltinius, užklausas ir parengtus duomenų kubus.
 • Peržiūrėti bei tvarkyti dokumento duomenų šaltinių, užklausų ir duomenų kubų duomenis.

Microsoft OneDrive išsaugotas bylas nuo šiol galima naudoti kaip duomenų šaltinius Web Intelligence užklausose. Savaime platinamus Web Intelligence dokumentus, naudojant Scheduling ir Publishing, galima išsaugoti į Microsoft OneDrive talpyklą.

Web Intelligence analitikai gali naudoti daugiau nei 600 SAP Fiori šrifto paveikslėlių (Icons) savo analitinėse istorijose. Šiuos paveikslėlius galima redaguoti kaip tekstą bei panaudoti sąlyginio formatavimo taisyklėse (Formatting Rules).

Tekstą langeliuose galima sulyginti (Justify) pagal abu teksto šonus.

Daugiau galimybių pakeisti tekstinio langelio foną – Gradient ir Skin.

Analitinio Web Intelligence dokumento peržiūros režime (Reading Mode) vartotojas gali atlikti daugiau veiksmų su lentelių ir vizualizacijų duomenimis:

 • Sort – duomenų rūšiavimas.
 • Ranking – numatytų reikšmių išrinkimas bei rūšiavimas.
 • Maximize – vizualizacijos langelio padidinimas. Tokiame padidintame lange vartotojas turi galimybę priartinti, nutolinti bei perstumti vaizdą.

Nauja Web Intelligence vizualizacija Trellis sukuria tokią pačią vizualizaciją kiekvienai pasirinktos dimensijos reikšmei.

Dinaminio Web Intelligence užklausos filtro (Prompt) kūrimo (keitimo) metu galima aprašyti filtro naudojimo ypatybes (Prompt Hint).

Naujajame Web Intelligence dokumento Main > Prompts lange yra pateikiamas dinaminių užklausų filtrų (Prompts) sąrašas bei jų savybės (Build > Properties). Šiame langelyje galima pakeisti Prompt tipo filtrų rodymo tvarką bei nustatyti, kurie Prompt filtrų reikšmių deriniai (Shared Variants) yra asmeniniai, o kurie – bendrieji. Apribotų galimybių Main > Prompts langas pasiekiamas ir vartotojams, dirbantiems Reading sąsajoje.

Prompts filtrų nustatytų reikšmių deriniai (Variants):

 • Query > Prompts > Create Variant langelyje galima nustatyti, ar reikšmių derinys (Variant) yra asmeninis (Personal), ar bendrasis (Public).
 • Query > Prompts > Available Variants langelyje galima matyti bei pasirinkti norimą asmeninį arba bendrąjį reikšmių derinį.
 • Varianto tipą galima pakeisti ir Main > Prompts > Share Variants langelyje.

Supaprastintas bei pagerintas Web Intelligence duomenų nuorodų (Hyperlinks) kūrimas ir naudojimas.

Intra-Document nuorodose galima naudoti dinaminius Web Intelligence dokumento filtrus – Input Controls.

Naujosios Web Intelligence funkcijos:

 • InputControlFilter – Input Control filtro reikšmės.
 • ElementLinkingFilters – Element Linking filtro reikšmės.
 • ReportFilter – funkcija papildyta nauju parametru, nusakančiu skirtuką tarp filtro reikšmių.
 • DescriptionOf – objekto arba kintamojo aprašymas.
 • FormulaOf – kintamojo formulė.
 • Next – kita objekto reikšmė.
 • Reverse – teksto užrašymas atbuline tvarka nuo galo.
 • ToDate – papildyta parametru, nurodančiu, kuriam amžiui priskirti datą, jeigu nurodyti tik du paskutiniai metų skaitmenys.

Web Intelligence dokumente galima pakeisti bet kokio duomenų šaltinio tipo užklausos duomenų šaltinį (Change Source). Anksčiau būdavo galima pakeisti tik Universe, SAP BW ir SAP HANA tipo duomenų šaltinius.

Web Intelligence dokumentai pritaikyti mobiliems skirtingo dydžio įrenginiams ir jų ekranams. Web Intelligence dokumento peržiūrai nebereikia mobiliosios programėlės. Dokumentą galima atsidaryti bei analizuoti jame esančią informaciją, naudojant interneto naršyklę ir dokumento Opendoc URL nuorodą.

Naujos galimybės Web Intelligence dokumento įrankių juostoje:

 • New – naujo dokumento sukūrimas.
 • Open – esamo dokumento atidarymas.
 • Mark as Favorite – dokumento įtraukimas į parankinius.

Duomenų šaltinio pasirinkimo lange atsirado galimybė pasirinkti anksčiau naudotą duomenų šaltinį – Select a Data Source > Recents.

Palengvintas Web Intelligence dokumentų elementų (lentelių, grafikų ir kt.) valdymas:

 • Elemento perkėlimo metu atsiranda laikinos linijos, parodančios šio elemento padėtį kitų elementų atžvilgiu.
 • Vienu žymėjimu galima pažymėti kelis elementus (Lasso).
 • Vienu metu galima perkelti kelis pasirinktus elementus.
 • Pirmą kartą paspaudus ant lentelės stulpelio, pažymimas stulpelis, antrą kartą – pažymima lentelė.
 • Vertikalių ir horizontalių lentelių dydį lengva keisti naudojant naujuosius žymeklius (Anchors).
 • Nebūtina visų pirma pažymėti lentelės stulpelio ar eilutės kraštinės, norint pakeisti jų dydį – tai galima atlikti iš karto tempiant elemento stulpelio ar eilutės kraštą.
 • Sąlyginį formatavimą galima pritaikyti iš karto keliems pažymėtiems stulpeliams.
 • Tekstinio langelio ilgis, plotis ir tekstas keičiami proporcingai, kai keitimo metu būna pažymėtas Shift mygtukas.

Optimizuota Web Intelligence dokumentų vartotojo sąsaja.

Kintamųjų kūrimo lange galima paslėpti / parodyti kintamojo aprašymą.

Web Intelligence dokumente galima padidinti formulių juostos dydį, kad būtų patogiai matoma visa parašyta formulė. Kaip ir kintamųjų lange, taip ir formulių rašymo juostoje yra paryškinta formulės sintaksė, o, klaidos atveju, žymeklis savaime pažymi klaidos vietą.

Excel ir Text failų stulpeliuose esančių reikšmių sąrašus (reikšmės turi būti atskirtos kabliataškiu „;” ) galima kopijuoti bei panaudoti kaip filtravimo reikšmes Web Intelligence užklausų bei dokumentų filtruose.

Patobulinimai įrankių juostose:

 • Main > Comments juostoje naudojami vartotojo inicialai.
 • Apjungtų dimensijų (Merged Object), Reference tipo kintamųjų bei kalendorių aprašymus galima pakeisti Build > Properties langelyje.
 • Build > Properties > Custom order langelyje galima pakeisti nestandartinį objekto reikšmių rūšiavimą.

Pixel matavimo vienetą galima pasirinkti BI Launchpad > Settings > Application Preferences > Web Intelligence lange.

Input Control filtro kūrimo metu reikiamą objektą galima labai greitai surasti Object > Search langelyje.

Papildytas Web Intelligence dokumento naudojimo nuorodų sąrašas.

Palengvintas Web Intelligence dokumentų atstatymas.

Patobulintas Web Intelligence dokumento ir jo duomenų pateikimas OData API priemonėmis.

Web Intelligence Rich Client

SAP BusinessObjects Web Intelligence Rich Client – vartotojo darbo vietoje diegiama analitikų priemonė duomenų analizei, ataskaitų ir vizualių ekranų kūrimui.

Norint dirbti tik su vietiniais dokumentais ir duomenų šaltiniais, reikia įjungti naująją Web Intelligence Rich Client Standalone būseną.

Web Intelligence Rich Client Settings > General galima nustatyti, kad Standalone būtų naudojamas visuomet.

Settings > Locale lange galima pasirinkti Pixels matavimo vienetą.

Dokumento importo iš BI Launchpad metu norimo dokumento galima ieškoti kataloguose (Folders), kategorijose (Categories), parankiniuose (Favorites), anksčiau naudotų dokumentų sąraše (Recent Documents) arba pašto dėžutėje (BI Inbox).

Information Design Tool

SAP BusinessObjects Information Design Tool – analitinių Sąvokų Sąrašų kūrimo priemonė.

Pasipildė su Information Design Tool suderinamų duomenų šaltinių sąrašas.

Information Design Tool priemonės Oracle OCI prisijungimuose nuo šiol galima naudoti Oracle Public Synonyms.

Vartotojas prie Information Design Tool gali prisijungti naudodamas Active Directory Single Sign-On.

Dinaminio Web Intelligence užklausos filtro (Prompt) kūrimo (keitimo) Information Design Tool priemonėje metu galima aprašyti filtro naudojimo ypatybes (Prompt Hint). Šį aprašymą galima formatuoti naudojant HTML tags.

Information Design Tool priemonėje tarp dviejų lentelių galima sukurti kelias skirtingas jungtis (Multiple Joins).

Single Sign-On OAuth Token prisijungimus prie suderinamų duomenų bazių galima sukurti Information Design Tool priemonėje.

Scheduling ir Publishing

SAP BusinessObjects Scheduling ir Publishing – analitinių dokumentų savaiminio platinimo vidiniams ir išoriniams analitikams priemonė.

Schedule Instances lange galima atlikti paiešką pagal Scheduled By.

Pašalinta Use Impersonation nuostata (dabar visuomet aktyvi) CMC > Applications > CMC > Program Object Rights lange. Nuo šiol reikės visuomet įvesti prisijungimo duomenis programoms, kurios bus vykdomos, naudojant Scheduling arba Publishing.

BI Launchpad

SAP BusinessObjects BI Launchpad – pagrindinė analitikų svetainė.

BI Launchpad svetainėje atsirado galimybė prisegti dokumentus atidarytų bei naudojamų dokumentų juostoje.

All documents ir Favorites languose šalia dokumento pavadinimo galima pateikti dokumento išsaugojimo vietos informaciją.

Patobulinta BI Launchpad > Folders vartotojo sąsaja.

Objekto pavadinimo (Title) stulpelis lieka savo vietoje atliekant naršymą horizontaliai BI Launchpad > Folders lange.

BI Launchpad vartotojams galima pateikti svarbią informaciją BI Launchpad pranešimų juostoje.

BI Platform ir Central Management Console

SAP BusinessObjects BI Platform – Analitinė aplinka.

SAP BusinessObjects CMC – pagrindinė SAP BusinessObjects BI aplinkos administravimo svetainė.

Microsoft OneDrive (ankstesnėje versijoje buvo pristatyta Google Drive) galima naudoti kaip duomenų šaltinį arba kaip vietą platinamų dokumentų saugojimui.

BI Launchpad, OpenDocument ir CMC galima apsaugoti naudojant HSTS (HTTP Strict Transport Security).

Restful Web Services programa apjungta su BOE. Tokiu būdu padidintas Analitinės aplinkos saugumas ir supaprastintas jos naudojimas.

Reikalavimai vartotojo slaptažodžiui bus privalomai naudojami ne tik kuriant vartotojus CMC svetainėje, bet ir naudojant BI Platform SDK ir Workflow Assistant (CSV).

Du atnaujinti reikalavimai vartotojo slaptažodžio kūrimui – Must not exceed N characters where N is (13 – 255) ir Must contain at least N characters where N is (6 – 255).

SAP BusinessObjects ONE Uninstaller nuo šiol galima vykdyti tyliai be vartotojui užduodamų klausimų ir atsakymų (Silent).

Crystal Reports

Crystal Reports – standartinių ataskaitų kūrimo priemonė.

Crystal Reports 2020 ataskaitas BI Launchpad galima peržiūrėti naudojant Fiori peržiūros priemonę.

Crystal Reports ataskaitas galima eksportuoti į Google Drive ir / arba Microsoft OneDrive.

Ataskaitoje paveiksliuko dydžio keitimo metu galima išsaugoti paveiksliuko proporcijas.

JPG paveiksliuko savaiminis pasukimas vadovaujasi EXIF esančia informacija.

Galima uždrausti naudoti Geomap grafikus.

Atnaujintas programos saugumas.

Apibendrinimas

SAP BusinessObjects BI 4.3 SP03 – tai dar vienas labai svarbus atnaujinimas, visaverčiam analitiniam sprendimui suteikiantis visą aibę naujų, šiuolaikiškų, patogių, intuityvių bei dinamiškų priemonių ir galimybių, padėsiančių drąsiai sutikti bei išspręsti visus analitikos iššūkius.

Norėtumėte sužinoti daugiau – susisiekite su mumis ir mes jums padėsime.

Papildoma informacija