2021 metų gruodžio mėnesio pradžioje SAP išleido SAP BusinessObjects BI 4.3 SP02 atnaujinimą, kuriame surasime dar daugiau galimybių ir priemonių, nepatekusių į SAP BusinessObjects BI 4.3 ir BI 4.3 SP01 versijas, dar labiau patobulintą vartotojo sąsają, naujų patogumo, našumo ir produktyvumo galimybių bei daugiau stabilumo ir kokybės.

Šiuolaikiški, patogūs bei interaktyvūs SAP BusinessObjects BI 4.3 veiklos analitiniai sprendimai ir priemonės suteiks galimybę pasiekti, analizuoti bei platinti analitinę informaciją žymiai lengviau, patogiau ir vaizdžiau. Naujosios šio ateities sprendimo sąsajos su debesijos SAP analitiniu sprendimu SAP Analytics Cloud atvers duris į vieningą analitikos, išplėstinės analizės, prognozavimo bei planavimo pasaulį.

Šiame straipsnyje aš glaudžiai aprašysiu SAP BusinessObjects BI 4.3 SP02 naujienas bei galimybes.

Web Intelligence

SAP BusinessObjects Web Intelligence – pagrindinė analitikų priemonė duomenų analizei, ataskaitų ir vizualių ekranų kūrimui bei informacijos platinimui.

Nuo šiol galima aprašyti Web Intelligence dokumento lapus – Build > Format > Display > Description.

Web Intelligence dokumento lapai gali būti paslėpti – visam laikui arba priklausomai nuo aprašytos sąlygos.

Web Intelligence Auto-refresh priemonė įgavo papildomų galimybių (pvz. dokumento rodymas visame ekrane, dokumento rodomo lapo keitimas, įspėjimų nerodymas) bei buvo pervadinta į Presentation Mode.

Vietoje anksčiau naudotų Document as a Web Service ir Query as a Web Service, nuo šiol Web Intelligence dokumento lentelės duomenis galima atiduoti išoriniam bei vidiniam naudojimui OData Web Services būdu. Prisijungti prie OData Web Services galima naudojant SAP BI Platform Authentication arba Basic Authentication būdus.

Web Intelligence dokumentas gali naudoti OData Web Services kaip duomenų šaltinį.

Web Intelligence dokumentas gali naudoti Google Drive kaip duomenų šaltinį.

Google Drive kataloguose galima išsaugoti savaime platinamus dokumentus, naudojant Scheduling bei Publishing.

Anksčiau duomenų aibės parengimo lango (Query Panel) išvaizda bei galimybės skyrėsi priklausomai nuo duomenų šaltinio tipo. Nuo šiol bus vienintelis Query Panel langas su vienodomis savybėmis bei išvaizda nepriklausomai nuo duomenų šaltinio tipo. Reikia atkreipti dėmesį, kad šioje versijoje Text, Excel, Free-hand SQL, Google Spreadsheet ir OData duomenų šaltiniai yra nesuderinami su kai kuriomis naujosios Query Panel galimybėmis, bet trūkstamos savybės turėtų būti įgyvendintos kitose versijose. Taip pat svarbu žinoti, kad pastarųjų duomenų šaltinių objektų savybių keitimo galimybė buvo perkelta į dokumento objektų savybių keitimo langą.

Web Intelligence dokumente galima pakeisti kai kurias objektų savybes, naudojant Build > Properties langą.

Web Intelligence kintamųjų (Variables) kūrimo langas sulaukė labai daug naujų galimybių.

Kintamųjų (Variables) savybes galima labai greitai peržiūrėti bei pakeisti naudojant Build > Properties langą.

Shared Elements sugrįžo į Web Intelligence. Shared Elements suteikia galimybę išsaugoti Web Intelligence dokumento dalį bei ją vėliau panaudoti kituose Web Intelligence dokumentuose.

Palengvintos bei pagerintos Web Intelligence dokumento, lapų bei objektų nuorodų (Hyperlinks) rengimo galimybės.

Hierarchijos tipo Input Control filtras leidžia pilnai išskleisti visus hierarchijos lygius.

Sugrįžo pagerinta Freeze Header priemonė, kurią dabar galima naudoti tiek dokumento kūrimo, tiek peržiūros metu.

Nuo šiol lengviau surasti bei pasirinkti duomenų šaltinį, naudojant naująjį duomenų šaltinio pasirinkimo langą (Select a Data Source).

Format Painter leidžia elemento formatą perkelti neribotam kitų elementų skaičiui.

Labai supaprastintas su duomenimis susijusių įspėjimų (No data retrieved, Partial content loaded) pateikimas Web Intelligence dokumente.

Taip pat atsirado nuostata (Hide refresh warning messages), leidžianti išjungti tokių pranešimų rodymą visame dokumente.

Visą informaciją apie duomenų aibes galima surasti Advanced Refresh lange.

Kai kuriais atvejais, pvz. kai pasikeičia programos versija arba duomenų šaltinis, reikia iš naujo išsaugoti Web Intelligence dokumentą. Apie tai bus patogiai pranešta taškeliu bei informaciniu langeliu šalia Save mygtuko.

Labai pagerintas duomenų aibių parengimo (Queries) Promp tipo filtrų užpildymo langas (Prompts).

Datos ir laiko pasirinkimo langeliuose galima pasirinkti ne tik datą, bet ir laiką.

Kol dokumentas traukia duomenis iš duomenų šaltinių, galima lengvai pereiti prie kito dokumento, arba sukurti naują.

Web Intelligence dokumento Main > Structure skiltyje Hidden ženkliukas žymi paslėptus elementus.

Web Intelligence dokumento Build > Data > Feeding skiltyje atsirado Instant Apply pažymėjimas ir Apply mygtukas, leidžiantys įvykdyti kelis atliktus veiksmus vienu metu.

Fold / Unfold leidžia suskleisti / išskleisti Web Intelligence lentelės Break grupavimo duomenų eilutes.

Atsinaujino Web Intelligence dokumentų Reading įrankių juosta.

Beveik visi nustatymų langai gali būti padidinti, perkelti į kitą vietą arba pakeistas jų dydis.

Pailgintas greitųjų klavišų derinių (Accessibility Shortcuts) sąrašas.

Papildytas Web Intelligence naudotojo sąsajos apribojimų nustatymo (Customization) sąrašas.

Atnaujintas ir papildytas Web Intelligence SDK ir API galimybių sąrašas.

SAP BusinessObjects BI 4.3 SP02 versijoje trečiųjų šalių sukurti elementai (Custom Element) tapo suderinami su Web Intelligence JavaScript API.

Pagerintas Web Intelligence dokumentų veikimo greitis.

Web Intelligence Rich Client

Dokumentus Web Intelligence Rich Client programoje galima atsidaryti, naudojant HTML prisijungimą (anksčiau vadintas ZABO) prie SAP BusinessObjects BI aplinkos.

Prisijungimo puslapyje lengviau įvesti arba pasirinkti serverio pavadinimą.

Web Intelligence Rich Client gali naudoti vietinius Excel ir Text failus kaip duomenų šaltinius.

Information Design Tool

SAP BusinessObjects Information Design Tool – analitinių Sąvokų Sąrašų kūrimo priemonė.

Geografinę dimensiją nuo šiol galima aprašyti (ilguma ir platuma) Sąvokų Sąrašuose (UNX). Tokią dimensiją galima labai lengvai naudoti Web Intelligence dokumento geografiniuose žemėlapiuose.

Papildytas su Sąvokų Sąrašais suderinamų naujų duomenų šaltinių sąrašas:

 • Amazon Athena,
 • Amazon Aurora,
 • Denodo 8,
 • HP Vertica v10,
 • PostgreSQL 13,
 • PrestoDB,
 • Teradata 17,
 • MapR MEP 7.00 support for Apache Hive,
 • MapR MEP 7.00 support for Apache Impala,
 • MapR MEP 7.00 support for Apache Spark,
 • Cloudera Data Platform 7.2 (CDP) for Hive,
 • Cloudera Data Platform 7.2 (CDP) for Impala,
 • SAP BW 7.5 SP20+,
 • SAP BW/4HANA 1.0 SPS20,
 • SAP BW/4HANA 2.0 SPS08,
 • SAP S/4HANA 1909 SP04,
 • SAP S/4HANA 2020 SP01,
 • SAP HANA 2.0 SP06.

Nauja teisė Download OLAP Connection Locally leidžia OLAP prisijungimus naudoti Web Intelligence Rich Client priemonėje neprisijungus prie SAP BusinessObjects BI aplinkos (Offline).

Scheduling ir Publishing

SAP BusinessObjects Scheduling ir Publishing – analitinių dokumentų savaiminio platinimo vidiniams ir išoriniams analitikams priemonė.

Paskutinių vykdytų dokumentų lange rodoma Success arba Failed būsena.

View All Recently Run nuoroda nukreipia į vykdytų dokumentų bendrąjį sąrašą.

Auto Refresh Button mygtukas automatiškai atnaujina vykdytų dokumentų sąrašą Schedule Instances lange.

Nuo šiol Object Package objektai gali būti vykdomi, naudojant Scheduling. Object Package objektas gali aprašyti keli dokumentus, kuriuos reikia vykdyti vienu metu.

Google Drive kaupykloje galima išsaugoti platinamus dokumentus.

SFTP serverio nustatymui nuo šiol reikės naudoti SHA-2 fingerprint.

BI Launchpad ir CMC

SAP BusinessObjects BI Launchpad – pagrindinė analitikų svetainė.

SAP BusinessObjects CMC – pagrindinė SAP BusinessObjects BI aplinkos administravimo svetainė.

Pagerinta pradinė SAP BusinessObjects BI Launchpad naudotojo sąsaja, supaprastintas nuostatų pasirinkimas.

Naudotojo nustatymų lange atsirado naujas pasirinkimas – Database Credentials, kuriame galima aprašyti Data Source References reikšmes.

Naujoje skiltyje Authorization Tokens naudotojas gali aprašyti prisijungimus prie Google Drive ir kitų internetinių duomenų šaltinių.

Palengvintas naudotojo sąsajos grafinės išvaizdos pasirinkimas nustatymų Appearance skiltyje.

Dokumentų aplankas gali būti pridėtas prie parankinių (Favorite).

Naudojant Download button galima išsaugoti dokumentų, pateiktų Folders, Categories, Documents, Schedule Instances ir Recycle Bin languose, sąrašus.

Folders, Categories, Documents, Schedule Instances ir Recycle Bin languose esančių stulpelių plotis gali būti pakeistas.

Dokumentų sąrašą vaizduoti Tile View būdu dabar galima ir Favorites, Recent Documents bei Recently Run languose.

Open Document nuorodą galima nukopijuoti naudojant kontekstinį meniu.

BI Launchpad lange esančių eilučių skaičius gali būti nustatytas, naudojant Set the maximum number of items per page nustatymą.

Anksčiau pranešimai naudotojams (User Notifications) buvo rodomi tik BI Launchpad aplinkoje. Nuo šiol tokie pranešimai bus rodomi ir Open Document aplinkoje.

Naudojant naująją Authorization Server (OAuth) aplinką galima automatiškai prisijungti (SSO) prie įvairių šaltinių, pvz. Snowflake, Google Drive, OpenID Connect ar OData.

Sustojus pagrindiniam Event Server‘iui, File rūšies įvykis panaudos kitą atsarginį Event Server’į.

Jungdamasi per SAP BOE Live Data Connect, SAP Analytics Cloud nuo šiol nebenaudos SAP BusinessObjects BI licencijų.

Adaptive Processing Server MetaSpace numatytieji nustatymai pagerins aplinkos greitaveiką.

SAP BusinessObjects BI 4.3 SP02 atnaujinimo programa pasiūlys patikrinti suderinamumą su SAP JVM.

Išleista patobulinta ONE Uninstaller priemonė.

Crystal Reports

SAP Crystal Reports 2020 gali naudoti OData V4 kaip duomenų šaltinį.

Naudojant SAP Crystal Reports SDK, galima dokumentą eksportuoti į XLSX (lapais) formatą.

Nuo šiol SAP Crystal Reports 2020 servisai nebegali būti naudojami Linux ir Unix aplinkose.

Papildytos saugumo ir suderinamumo galimybės.

Apibendrinimas

SAP BusinessObjects BI 4.3 SP02 – tai dar vienas labai svarbus atnaujinimas, visaverčiam analitiniam sprendimui suteikiantis visą aibę naujų, šiuolaikiškų, patogių, intuityvių bei dinamiškų priemonių ir galimybių, padėsiančių drąsiai sutikti bei išspręsti visus analitikos iššūkius.

Norėtumėte sužinoti daugiau – susisiekite su mumis ir mes jums padėsime.

Web Intelligence dokumento sukūrimas

Papildoma informacija