2018 m. rugpjūčio mėn. buvo išleistas SAP BusinessObjects BI 4.2 SP06 atnaujinimas. Šiame straipsnyje apžvelgsime naujienas bei inovacijas, pristatytas SAP BusinessObjects BI 4.2 SP06 Web Intelligence priemonėje.

SAP BusinessObjects BI – tai vieninga SAP verslo analitikos platforma bei šiuolaikiškų ir integruotų analitinių priemonių visuma, suteikianti galimybę lengvai, lanksčiai ir užtikrintai įgyvendinti visus verslo analitinius poreikius bei iššūkius.

Web Intelligence – tai visavertė SAP verslo analitikos priemonė, kurią naudodamas veiklos analitikas gali labai lengvai ir efektyviai naršyti reikiamus veiklos duomenis, analizuoti sudėtingus rodiklius, atrasti svarbias įžvalgas bei jų pagrindu sukurti analitines ataskaitas arba vizualius ekranus, kuriuos labai paprastai ir saugiai gali išplatinti plačiam įmonės ir/arba išorinių vartotojų ratui.

Web Intelligence 4.2 SP06 naujienos:

 • Laiko dimensija. Šioje versijoje Web Intelligence HTML klientas įgavo galimybę vien tik iš datos tipo objekto sukurti Laiko dimensiją. Laiko dimensijos kūrimo metu galima pasirinkti kokie papildomi objektai bus sukurti – Metai, Pusmetis, Ketvirtis, Mėnuo, Savaitė, Diena. Taip pat galima nustatyti, nuo kurio mėnesio prasideda fiskaliniai metai, savaitės pirmąją dieną bei kuriamos Laiko dimensijos laikotarpį. Tokia Laiko dimensija analitikui suteiks galimybę daug patogiau bei lengviau analizuoti informaciją laiko atžvilgiu.
 • Filtravimas ataskaitos atidarymo metu. Ligi šiol Sąvokų Sąrašų Business Security Profile nustatymai objektus ir duomenis apribodavo ataskaitos atnaujinimo metu. Nuo BI 4.2 SP06 versijos atsirado galimybė Business Security Profile nustatymus panaudoti ir ataskaitos atidarymo metu. Ši galimybė leis vartotojui greičiau atsidaryti ataskaitą be jos duomenų atnaujinimo tuo pačiu užtikrinant visavertį ataskaitos ir jos duomenų saugumą. Ją aktyvuoti galima pažymint ataskaitos nuostatą – Apply security filtering on open.
 • Nuoroda į Web Intelligence dokumento lapą. Naudojant Web Intelligence HTML dokumento langeliuose galima sukurti nuorodas į kitus dokumento lapus. Ši savybė gali būti naudinga norint dokumento vartotojams suteikti galimybę greitai ir patogiai pereiti iš vieno dokumento lapo į kitą.
 • Šiuolaikiškas Web Intelligence dokumentų stilius. Naujojo Web Intelligence dokumentų stiliaus dėka lentelės bei grafikai atrodys šiuolaikiškiau, gražiau bei elegantiškiau. Šis stilius bus automatiškai pritaikytas visiems naujai kuriamiems dokumentams. Esamų dokumentų stilius liks nepakitęs. Dėl naujojo optimizuoto stiliaus gali pagreitėti Web Intelligence dokumentų greitaveika.
 • Naujosios Web Intelligence OpenDoc nuostatos. sOutputFormat=E nuostata suteikia galimybę dokumentą išsaugoti Excel formatu. sViewer=fiori – Web Intelligence OpenDoc dokumentą atidarys Web Intelligence Interactive Viewer vartotojo sąsajoje, o sReportMode=Light – dokumento atidarymo metu pašalins visas įrankių juostas bei paliks tik dokumento turinį. Suderinus sViewer=fiori, sReportMode=Light, naršyklės Full Screen galimybes bei Auto-Refresh, Web Intelligence dokumentą galima labai patogiai bei vaizdžiai pateikti dideliuose vizualiuose ekranuose.
 • Refreshable nuostatą nuo šiol galima pritaikyti ne tik užklausoms iš Excel bylų, bet ir Sąvokų Sąrašams, Text byloms, SQL užklausoms, SAP BW Direct Access ir SAP HANA Direct Access duomenų šaltiniams. Ši nuostata suteikia galimybę uždrausti duomenų ištraukimą iš pasirinktos dokumento duomenų užklausos.
 • Nauji Funnel ir Pyramid tipo grafikai.
 • Bar tipo grafikuose galima atvaizduoti persidengiančius reikšmių stulpelius. Norint pasiekti šį rezultatą, reikia grafiko Spacing within Groups nuostatoje įvesti reikiamą neigiamą reikšmę.
 • Waterfall tipo grafikuose naudojant formulę galima pakeisti reikšmių ašies nuostatas.
 • Lentelėms pritaikant Break elementą jos apačioje automatiškai yra įrašoma suminė skaitinio objekto reikšmė.
 • Puslapio numeris (formulė PageInSection) elemente Section.
 • Nuostata, suteikianti galimybę išsaugoto PDF dokumento atidarymo metu automatiškai parodyti PDF nuorodas.
 • Galimybė Web Intelligence HTML vartotojo sąsajoje kurti užklausas, naudojant į CMS repozitoriumą patalpintą Text tipo bylą.
 • Web Intelligence OpenDoc lsM nuostata, skirta SAP HANA ir SAP BW kintamiesiems bei jų reikšmėms aprašyti.
 • Tas pats Web Intelligence dokumentas gali būti atnaujintas tos pačios naršyklės toje pačioje sesijoje, atidarytoje to paties vartotojo tiek BI Launch Pad, tiek OpenDoc sąsajose. Nuo šiol, kad būtų išvengta nesklandumų, tokios sesijos būsena nebebus Shared.
 • Web Intelligence dokumento platinimo metu (Scheduling arba Publishing) galima naudoti datos tipo Date kintamąjį (%SI_DATE%).

Papildomi informacijos šaltiniai: