2017 m. gruodžio mėn. viduryje buvo išleistas SAP BusinessObjects BI 4.2 SP05 atnaujinimas. Šiame straipsnyje apžvelgsime naujienas bei inovacijas, pristatytas šioje versijoje.

SAP BusinessObjects BI – tai vieninga SAP verslo analitikos platforma bei šiuolaikiškų ir integruotų analitinių priemonių visuma, suteikianti galimybę lengvai, lanksčiai ir užtikrintai įgyvendinti visus verslo analitinius poreikius bei iššūkius.

Web Intelligence

Šioje versijoje Web Intelligence įgavo daug naujų galimybių, taip pat buvo palengvintas bei pagerintas Desktop Intelligence ataskaitų konvertavimas į Web Intelligence formatą.

 • Galimybė nustatyti Warning statusą dokumento platinimo „Do not send“ nuostatai, kai dokumentas buvo atnaujintas dalinai arba dokumente po atnaujinimo nėra duomenų.
 • Naujas dokumento platinimo formatas – „CSV Archive“.
 • Naujas dokumento platinimo formatas – HTML.
 • „Custom SQL“ išsaugojimo galimybė duomenų šaltinio keitimo metu.
 • Išsaugomas paskutinis naudotas „Maximize Query Panel“ ir „Hide Preview Data“ nuostatų pasirinkimas.
 • Vartotojui bus pateiktas įspėjimas jeigu bus keičiamas „Custom SQL“ naujo Sąvokų Sąrašo objekto įkėlimo į užklausa metu.
 • Galimybė nustatyti JavaScript, nuorodų bei HTML elementų panaudojamumą Web Intelligence dokumentuose. Nustatoma CMC / „Authorized HTML Elements“ ir Web Intelligence „JavaScript“ nuostatose.
 • Į CSV formatą išsaugoti dokumentai neinterpretuos „=, +, -, @“ simbolių. Ši nuostata leis padidinti tokių laikmenų, atidaromų Excel programoje, saugumą.
 • „Rest Web Services“ papildyti naujomis galimybėmis.
 • Galimybė pakeisti daugiau nei vieno pasirinkto elemento dydį, vietą ir nuostatas vienu metu.
 • „Same Level Breaks“ grupavimas – galimybė vienoje eilutėje sugrupuoti kelias skirtingas dimensijas.
 • „Value Based Breaks“ grupavimas – galimybė nustatyti grupavimą naudojant pasirinktas reikšmes.
 • Užklausos nuostata – „Delete trailing blanks“.
 • Jeigu dokumente yra daugiau nei vienas objektas tuo pačiu pavadinimu, išsaugotame Excel dokumente priešais jų pavadinimus bus įrašyti Sąvokų Sąrašo klasių pavadinimai.
 • Pagerintos Geo Maps elementų numatytosios nuostatos bei pristatytas naujas sumažintas grafiko turinio tipas.
 • Galimybė sukeisti hierarchijos lygių vaizdavimo eiliškumą.
 • Galimybė išskleisti SAP HANA hierarchijas (SAP HANA Hierarchy flattening mode).
 • „Report Conversion Tool“ priemonė stabilesnė, ataskaitų konvertavimo rezultatai tikslesni ir teisingesni, visos dalinės konvertacijos yra audituojamos, kad būtų galima lengviau ir tiksliau nustatyti klaidų priežastį. Priemonė nuo šiol yra suderinama su GDPR standartais.
 • „Report Conversion Tool“ – papildytas ir patikslintas korektiškai konvertuotinų elementų sąrašas.

Sąvokų Sąrašai

Nuo šios versijos bus dar lengviau kurti bei vystyti Sąvokų Sąrašus naudojant lankstesnes ir patogesnes kontekstų valdymo priemones. Taip pat toliau plėtojamos BI Sets galimybės.

 • REST Web Services papildytos naujomis galimybėmis.
 • Papildytas suderinamų duomenų šaltinių sąrašas. Kai kurie duomenų šaltiniai nuo šios versijos nebebus palaikomi.
 • Palengvintas darbas su kontekstais – pasirinkus atidaromas redagavimo režimas, atsirado galimybė pasirinkti daugiau nei vieną lentelių ryšį bei juos įtraukti / pašalinti į / iš konteksto vienu metu, atsirado filtravimas pagal statusą ir tekstą, rūšiavimas pagal statusą, supaprastinta vartotojo sąsaja.
 • Naujas privalomų filtrų ir BI Sets elementų paveiksliukas.
 • „Show SQL“ parodo objektų, naudojamų @Select ir @Where elementuose, SQL sakinius.
 • Galimybė surūšiuoti objektus kataloguose abėcėlės tvarka – katalogams ir pakatalogiams, pagal objekto tipą, katalogai viršuje arba apačioje.
 • Repozitoriumo sesijos aprašymas.
 • Galimybė užrakinti / atrakinti Sąvokų Sąrašą BI repozitoriume.
 • Galimybė į saugomo Sąvokų Sąrašo katalogą įrašyti Sąvokų Sąrašo pavadinimą.
 • Reikšmių sąrašas (LOV) naudojant išvestines lenteles (Derived Table).
 • Patobulintas ir palengvintas BI Sets kūrimas ir naudojimas.
 • „Business Security“ saugumo profiliai SAP BW Sąvokų Sąrašuose.
 • „Keep last values“ nuostata SAP HANA kintamiesiems.
 • Naujas prisijungimas prie SAP HANA View naudojant ODBC.
 • Suderinamumas su SAP HANA 2.0 Multi Tenant duomenų bazėmis.

BI Administration Console

Naujoji SAP BusinessObjects BI Administration Console priemonė suteikia galimybę vienoje vietoje prižiūrėti, valdyti bei administruoti visą SAP BusinessObjects BI verslo analitikos aplinką.

 • Aplinkų valdymas – visų SAP BusinessObjects BI verslo analitikos aplinkų aprašymas bei valdymas viename portale.
 • Procesų automatizavimas – suteikia galimybę automatizuoti ir stebėti sudėtingas bei pasikartojančias BI užduotis naudojant užduotis, procesų sekas bei scenarijus, pvz. daugiau nei vieno dokumento duomenų atnaujinimas, daugiau nei vieno dokumento savininko pakeitimas, daugiau nei vienos Web Intelligence ataskaitos duomenų šaltinių pakeitimas ir kt.

Fiori BI Launchpad

Išplėstos SAP BusinessObjects BI Launchpad (Fiori) administravimo ir naudojimo galimybės.

 • Naujas prisijungusio vartotojo pasitikimo pranešimas.
 • Naujas „My Recently Run“ filtras.
 • „Favorites“ žymė ant dokumentų kortelių.
 • Dokumentų sąrašo rūšiavimas.
 • Dokumentų sąrašo filtravimas įrašomu tekstu.
 • Galimybė nustatyti savo paveiksliuką kategorijos kortelei.
 • Galimybė pakeisti slaptažodį vartotojo nuostatų lange.
 • Galimybė nustatyti numatytąjį filtrą (vaizdą) „My Home“ skiltyje.
 • Norimos kalbos pasirinkimas dokumento istorijos lange.
 • Dokumento platinimas naudojant iš anksto nustatyto kalendoriaus periodiškumą.

Fiori BI Launchpad Interactive Viewer

Patobulintas ir palengvintas naujosios SAP BusinessObjects BI Launchpad (Fiori) Interactive Viewer priemonės naudojimas.

 • Galimybė sugrįžti į buvusį vaizdą („Back“ mygtukas).
 • Informacijos suskleidimo / išskleidimo galimybė Web Intelligence ataskaitose („Folding“).
 • Suderinamumas su BI komentarais.
 • „Undo / Redo“ mygtukai.
 • „First / Last Page“ mygtukai.
 • Galimybė atidaryti OpenDocument nuorodas naudojant Interactive Viewer. Nustatoma vartotojo Web Intelligence „View“ nuostatose.
 • Nauja OpenDocument nuostata „sViewer=fiori/applet/html“.
 • „Save As“ meniu papildytas „Category Options“ ir „Document Options“ nustatymais.
 • „Export As“ papildytas galimybe pasirinkti lapą bei išsaugoti į Excel / PDF / HTML formatus.
 • Darbas su grafikais papildytas šiomis savybėmis – informacija apie rodomus duomenis (Tooltips), interaktyviu filtravimu (Element Linking), gręžimu ir hierarchijų išskleidimu / suskleidimu.
 • Naujas dokumento išsaugojimo formatas – HTML.

SAP BusinessObjects BI platforma

 • Galimybė jungtis prie sistemos naudojant SSO SAML priemones.
 • GDPR – vartotojai yra įspėjami apie būtiną duomenų saugą ir GDPR reikalavimus jungimosi prie BI Launchpad portalo metu.
 • „Server Groups Exclusivity“ suderinamumas su publikacijomis katalogų ir vartotojų grupių lygyje.
 • Du nauji ataskaitų platinimo (Schedule) statusai: Warning ir Expired.
 • Galimybė ataskaitos platinimo (Schedule) el. paštu metu nurodyti papildomus „Custom Headers“ elementus.
 • Galimybė vartotojams ir vartotojų grupėms apriboti ataskaitų platinimo kanalus (angl. Scheduling Destinations).
 • Vartotojo, kuris Analitinėje sistemoje turi priskirtų objektų, trynimo metu yra pateikiamas įspėjimas.
 • Galimybė apriboti prisijungimo prie Analitinės sistemos tipų sąrašą bei kai kuriuos kitus prisijungimo elementus.
 • Pagerintas Analitinės sistemos Auditas naudojant „User Group Details“ nuostatą.
 • REST API galima naudoti ne tik su Web Application Container Service (WACS) bet ir su Tomcat.
 • Sustiprintas saugumas – SHA1 pakeistas į SHA2, SSLC pakeistas į GenPSE, Secure Session ID pailgintas nuo 44 Char iki 64 Char.
 • Naujoji Promotion Management Wizard administratoriaus programa suteikia galimybę dar greičiau ir patogiau perkelti BI turinį tarp skirtingų aplinkų.
 • Atnaujinta bei su CMC išvaizda suderinta Promotion Management CMC programos vartotojo sąsaja. Vykdomuosiuose elementuose gali būti pakeistas BI informacijos šaltinis.
 • Naujas Promotion Management Java SDK Automation ir Customization procesams.
 • Galimybė susieti „SAP BW Data Load Event“ su SAP BusinessObjects BI sistema naudojant naujuosius „BW Event“ įvykius.
 • Galimybė susieti SAP BusinessObjects BI įvykius su SAP BW naudojant naujuosius procesus „BOE Trigger Event“.
 • SAP BW vartotojai slaptažodį gali pasikeisti naudodami BI Launchpad arba CMC.
 • Palengvintas Active Directory paieškos ir „Mapped AD Groups“ sąrašų atvaizdavimas.
 • Galimybė patikrinti prisijungimą prie SAP HANA naudojant „Secured JDBC“ ir SSL.
 • CMC Monitoring suderinama su MaxDB.
 • Pagerinta BI informacijos paieška.
 • Java serveriai papildyti „Permsize with Metaspacesize“ nuostata.
 • Pagerinta BI komentarų greitaveika naudojant ODBC prisijungimą.
 • Suderinamumas su Red Hat Linux 7.3.
 • Suderinamumas su Apache Tomcat 9.0.
 • Suderinamumas su naujais duomenų šaltiniais – Oracle 12C R2, HANA 2.0 SPS02, S4/HANA OP 1709, BW4/HANA 1.0 FP06.

Live Office

 • Suderinamumas su Web Intelligence Reference Cell tipo kintamaisiais.
 • Suderinamumas su Web Intelligence Gauges ir Tiles tipo vizualizacijomis.

Crystal Reports for Enterprise ir Crystal Reports 2016

 • „Smart View“ palaikymas Fiori BI Launchpad portale.
 • Suderinamumas su SAP HANA 2.0 Multi Tenant duomenų bazėmis.

Papildomi informacijos šaltiniai:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *